Info - voorwaarden - Pleione-Art-Centrum

Pleione Art Centrum
Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

De kunstenares is aansprakelijk voor constructiefouten en gebreken die optreden binnen 1 jaar na levering en zij geeft zo nodig richtlijnen voor de juiste behandeling en bescherming van het werk.
De kunstenares stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan het werk dat ontstaat n.a.v. een onjuiste behandeling van het kunstwerk.
De kunstenares behoudt ook na verkoop het volledig auteursrecht op het werk.
Wanneer de kunstenares het kunstwerk in bruikleen wil voor een belangrijke (oeuvre) expositie, zal zij dit schriftelijk aanvragen bij de koper, tenminste 3 maanden voorafgaand aan de bruikleenperiode. De koper kan aan het bruikleen voorwaarden verbinden, bijvoorbeeld de wijze van verzekering, naamsvermelding, transport en bescherming.
Omdat de kleurweergave afhankelijk is van de instelling van de computeren monitor, kunnen er kleine verschillen optreden in de beleving van het werk.

Terug naar de inhoud