Geschenken - ik en mijn werk - Pleione-Art-Centrum

Pleione Art Centrum
Ga naar de inhoud

Ik en mijn werk

Mijn naam is Greetje Heus. Geboren in Diemen op 20 april 1954.
Van mijn vader leerde ik al heel jong om in de natuur te kijken. Ook samen naar de maan kijken was voor ons een vast ritueel.Soms wees hij mij of zei; "kijk", maar veelal ging dit zonder woorden.Dit kijken zonder woorden is een basis geworden voor de schilder in mij.Mijn opleiding tot kunstenaar heb ik gehad op de Academie Beeldende Kunst in Maastricht.Mijn lessen in de Pleiadische traditie heb ik ontvangen in Eddacentrum te Oirsbeek.

Over het schilderen.
Zij heeft voor mij  alles te maken met mijn manier van leven, dat altijd in beweging is. Je zou kunnen zeggen dat het schilderen synchroon loopt met deze beweging. Daarom kies ik ook voor olieverf  want deze is in beweging te houden. Elk schilderij is voor mij een ervaring / een reis en brengt een vraag voor het volgende werk.b.v. wat is een lijn, zijn ontstaan en functie, hoe gedraagt een lijn zich en hoe kan ik hem gebruiken, op welke plek en waarom.
Op het ogenblik is mijn vraag: wat is interpretatie? Met deze vraag houd ik mij bezig in alle werken die nu op de site staan. Er zijn altijd meerdere mogelijkheden om tot een beeld te komen, die afgewogen en overdacht kunnen worden en tijdens het schilderen is vaak het vermoeden aanwezig dat er meer is. Het ligt a.h.w. op het puntje van de tong/kwast maar ik kan het dan net niet pakken. Er bestaat geen objectieve waarneming meer en toch ga ik door met schilderen. Dit “gewaar” zijn of “vorm van voelen” is voor mij het ervaren van waar de kansen liggen. De kans om het onderwerp op een nieuwe manier te zien, in een iets andere context waardoor een nieuw beeld kan ontstaan.
Er moeten voortdurend zekerheden losgelaten worden om tot iets nieuws te kunnen komen. Het verlangen om iets te vinden wat verrast en verwondering brengt zorgt ervoor dat het zoeken door blijft gaan.

Bij het “gewaar” zijn of “vorm voelen” bevind zich voor mij een raakvlak met de Nieuwe Tijd. In de Nieuwe Tijd wordt de term Morfogenetisch veld gebruikt. Deze bevat de golflengtes die overal om ons heen in beweging zijn en waar wij ons bewustzijn op kunnen afstemmen. Meestal doen we dat allemaal al onbewust. Toen ik er bewust mee ging werken, ontdekte ik dat deze golflengtes dezelfde waren als de ritmes die ik tijdens het schilderen tegenkom. Deze ritmes / golflengtes in het morfogenetisch veld hebben in de spirituele context een naam. Door ze een naam te geven, kunnen we er gemakkelijker over praten en wordt verbanden leggen mogelijk waardoor ook hier een nieuw beeld kan ontstaan. Dit inzicht heeft bij mij een verschuiving teweeg gebracht van het abstracte naar een meer figuratieve kunst omdat ik ineens veel beter begreep waarover ik schilderde.

Terug naar de inhoud