Info- bestelformulier - Pleione-Art-Centrum

Pleione Art Centrum
Ga naar de inhoud

Na betaling van de koopsom aan de verkoper door overboeking op rekening nr. 577519700 t.n.v. M.M. Heus te Beek (L), wordt het bovengenoemde kunstwerk geleverd, samen met een door de verkoper ondertekent verkoopcontract, op bovengenoemd woonadres.

Ik ben bekend met de voorwaarden zoals aangegeven op deze site www.pleione-art-centrum.nl

Na ontvangst van Uw verzonden bestelformulier ontvangt U een bevestiging per email.

Terug naar de inhoud